Comida frances  
 

 

     
VOCABULARIO BÁSICO    
ESPAÑOL POLACO PRONUNCIADO
Hola Czesc Chesch
Buenos dias Dzien dobry Yien dobre
Buenas tardes Dobry wieczór Dobre viechur
Buenas noches Dobranoc Dobranoch
¿Cómo estas? Jak sie masz? Yak sie mas?
Bien, gracias Dobrze, Dziekuje Dobse, yiencuye
¿Cómo te llamas? Jak sie nazywasz? Yak sie nasivas?
Me llamo_____ Nazywam sie _____ Nasivam sie ______
Encantado de conocerlo Milo mi Miuo mi
Porfavor Poprose Poprose
Gracias Dziekuje Yienkuje
De nada Prosze Prose
Si / No Tak / Nie Tak / nie
Perdón Przepraszam Seprasam
Adios Do widzenia Do vizenia
Adios (informalmente) Pa Pa
No entiendo Nie rozumiem Nie rosumiem
No hablo alemán Nie mówie po polsku Nie muviem po polscu
¿Hablas español? Czy mowisz po hiszpansku? Che muvis po jispainsku?
¡Ayuda! Na pomoc! Na pomoch!
Donde está el baño? Gdzy jest toilet? Ye jest toilet?