Senoritas Estonias  
 

 

 

       
ESPAÑOL LITUANO LETONIO ESTONIO
1 vienas viens
Üks
2 du divi
Kaks
3 trys tris
Kolm
4 keturi cetri
Neli
5 penki pieci
Viis
6 šeši sesi
Kuus
7 septyni septini
Seitse
8 aštuoni astoni
Kaheksa
9 devyni devini
Üheksa
10 dešimt desmit
Kümme
11 vienuolika vienpadsmit
Üksteist
12 dvylika divpadsmit
Kaksteist
13 trylika trīspadsmit
Kolmteist
14 keturiolika četrpadsmit
Neliteist
15 penkiolika piecpadsmit
Viisteist
16 šešiolika sešpadsmit
Kuusteist
17 septyniolika septiņpadsmit
Seitseteist
18 aštuoniolika astoņpadsmit
Kaheksateist
19 devyniolika deviņpadsmit
Üheksateist
20 dvidešimt divdesmit
Kakskümmend
21 dvidešimt vienas
divdesmit viens Kakskümmend üks
22 dvidešimt du
divdesmit divi Kakskümmend kaks
...      
30 trisdešimt
trīsdesmit
Kolmkümmend
40 keturiasdešimt
četrdesmit
Nelikümmend
50 penkiasdešimt
piecdesmit
Viiskümmend
60 šešiasdešimt
sešdesmit Kuuskümmend
70 septyniasdešimt
septiņdesmit
Seitsekümmend
80 aštuoniasdešimt
astoņdesmit
Kaheksakümmend
90 devyniasdešimt
deviņdesmit
Üheksakümmend
100 šimtas
simts
Sada
200 du šimtai
divsimt
Kakssada
1.000 tūkstantis
tukstotis
Tuhat
2.000 du tūkstančiai
divsimt
Kaks tuhat