Imprimir
Comida frances  
 

 

NUMEROS EN POLACO    
ESPAÑOL POLACO PRONUNCIADO
¿Cuánto cuesta? Ile kostuje? Ile costuye?
1 jeden yeden
2 dwa debá
3 trzy tzre
4 tztery estere
5 pięć piench
6 sześć sech
7 siedem siedem
8 osiem osiem
9 dziewięć yieviench
10 dziesięć yiesiench
11 jedenaście yedenaschie
12 dwanaście devanaschie
13 trzynaście trsenaschie
14 czternaście esternaschie
15 piętnaście pietnaschie
16 szesnaście sesnaschie
17 siedemnaście siedemnaschie
18 osiemnaście osiemnaschie
19 dziewiętnaście yievienaschie
20 dwadzieścia devayescia
21 dwadzieścia jeden devayescia jeden
22 dwadzieścia dwa devayescia devá
  ... ...
30 trzydzieści trzeyesci
40 czterdzieści esteryesci
50 pięćdziesiąt pienyiesianch
60 sześćdziesiąt sesyiesianch
70 siedemdziesiąt siedemyiesianch
80 osiemdziesiąt osiemyiesianch
90 dziewięćdziesiąt yievienyiesiach
100 sto estó
200 dwieście devieschie
1.000 tysiac tisianch
2.000 dwa tysiaczy devá tisianche