Numeros en croata  
 

 

CONTAR EN IDIOMA CROATA: LOS NÚMEROS


 

ESPAÑOL CROATA
PRONUNCIACIÓN
¿Cuánto cuesta? Koliko košta...? Koliko kossta...?
1 jedan
jedan
2 dva
deva
3 tri
tri
4 četiri chetri
5 pet
pet
6 šest ssest
7 sedam
sedam
8 osam
osam
9 devet
devet
10 deset
deset
11 jedanaest
jedanest
12 dvanaest
devanest
13 trinaest
trinaest
14 četrnaest cheternest
15 petnaest
ptenest
16 šestnaest ssestnest
17 sedamnaest
sedamnest
18 osamnaest
osamnest
19 devetnaest
devetnest
20 dvadeset
devadeset
21 dvadesetjedan devadeset jedan
22 dvadesetdva devadeset deva
  ...
...
30 trideset
trideset
40 četrdeset chetredeset
50 pedeset pedeset
60 šezdeset ssezdeset
70 sedamdeset sedamdeset
80 osamdeset osamdeset
90 devedeset
devedeset
100 sto
sto
200 dvjesto
devujesto
1.000 tisuću tísuchu
2.000 dvije tisuće
devije tisuche